Krzywińskie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Prostki, pow. ełcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony we wsi Krzywińskie. Jest miejscem spoczynku 58 żołnierzy armii niemieckiej z Res. Inf. Regt. 264, w tym 35 o nieznanej tożsamości.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-25
Nazwisk: 23

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BLASZYCK-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
BRANDT-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
BRAUN-GEFR.RES. INF. REGT. 264---- -
BRINK-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
DROP-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
FRANKE-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
GÖTTERT-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
HILDEBRANDT-GEFR.RES. INF. REGT. 264---- -
HORSTMANN-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
KRÖGER-LEUTN.RES. INF. REGT. 264---- -
LEHMANN-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
MICHALSKY-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
QUIEBITSCH-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
RABE-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
RICHTER-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
RUHNACH-UFFZ.RES. INF. REGT. 264---- -
SCHILLBACH-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
SCHMITT-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
SCHMITZ-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
SCHMUTZER-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
SICKE-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
THEILIG-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -
WEGERICH-MUSK.RES. INF. REGT. 264---- -


Powrót do strony głównej