Charbrowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wicko, pow. lęborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki
Opis:

Pomnik w Charbrowie stoi się w tylnej części cmentarza komunalnego znajdującego się tuż przy kościele. Na stronie czołowej wizerunek hełmu z wplecionymi liśćmi laurowymi i napisem w języku niemieckim:
"Naszym poległym na wojnie braciom 1914-1918".
Nazwiska poległych umieszczono na ścianach bocznych. Podano tylko pierwsze litery imion. Stopni wojskowych i dat śmierci brak.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:
Nazwisk: 25

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BIEDERMANNED.------ obelisk
BLANKF.------ obelisk
DIEBALLO.------ obelisk
DONISCHH.------ obelisk
DRAWZK.------ obelisk
DZURK.------ obelisk
FROBELH.------ obelisk
GNATW.------ obelisk
GOMOLLH.------ obelisk
GRIMMH.------ obelisk
JANNUSCHO.------ obelisk
KOSSELO.------ obelisk
KRAWETZKEA.------ obelisk
LEMKEM.------ obelisk
LOOSEK.------ obelisk
MUCH.O.------ obelisk
NETZELN.------ obelisk
NOFFZE.------ obelisk
PAHNKEA.------ obelisk
PAHNKEM.------ obelisk
PIOTRASCHKEED.------ obelisk
PIOTRASCHKEO.------ obelisk
SCHADOWKEH.------ obelisk
WEICHBRODW.------ obelisk
ZIESKEF.------ obelisk


Powrót do strony głównej