Nowe Guty


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Mogiła zbiorowa na zaniedbanym cmentarzu wiejskim. W mogile pochowano 2 znanych z nazwiska i 2 nieznanych żołnierzy z 24 pułku oraz 1 nieznanego z 48 pułku piechoty.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-08-09
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BERNLEEAUGUSTWEHRM.7 KOMP. 41 INF. REGT.1914-09-07--- -
NAUDUKSFRANZUTFFZ.8 KOMP. 41 INF. REGT.1914-09-07--- -


Powrót do strony głównej