Damnica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Damnica, pow. słupski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opracowanie:Warcisław Machura
Data danych:
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BOHNKEKARL--1915-06-17-1880-02-12- -
KOSBABKARL--1915-10-05-1892-02-09- -
KOSBABHERMANN--1918-12-08-1880-09-03- -


Powrót do strony głównej