Orzysz I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony jest na wschód od drogi krajowej nr 63 Pisz-Orzysz.
Miejsce spoczynku 87 żołnierzy armii niemieckiej i 124 żołnierzy armii rosyjskiej. Został uporządkowany i poświęcony 2 czerwca 1918 r. Na drewnianym krzyżu umieszczonym pierwotnie w centrum założenia umieszczono inskrypcje:

"Freund und Feind in Tode vereint. Ruhet in Frieden" "Przyjaciel i wróg zjednoczeni śmiercią. Spoczywajcie w pokoju"

W okresie międzywojennym krzyż ten został zastąpiony prostym krzyżem łacińskim, umieszczonym na masywnej, kamiennej podstawie. Na mogiłach poległych ustawiono w dwóch koncentrycznych rzędach drewniane krzyże. Na południe od cmentarza znajdowała się pojedyncza mogiła Wernera Lentza. Cmentarz został zniszczony po 1945 r. Zachowała się jedynie kamienna podstawa drewnianego krzyża oraz resztki schodów prowadzących na teren cmentarza.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-21
Nazwisk: 38

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BEHNKE-GREN.GREN. R. 3---- -
BENDIX-GEFR.I.R. 43---- -
BENECKE-GREN.GREN. R. 1---- -
BRAUN-GREN.GREN. R. 1---- -
BRUNKE-GREN.GREN. R. 3---- -
BRUWELEIT-GREN.GREN. R. 1---- -
BÜTTNER-GREN.GREN. R. 1---- -
DAMMANN-GREN.GREN. R. 1---- -
EISENBLÄTTER-KANONIERFELDA. R. 16---- -
ESCHHOLZ-GREN.GREN. R. 3---- -
FISCHER-GREN.GREN. R. 3---- -
GRABOSCH-WIZEF.GREN. R. 1---- -
HALLMANN-UFFZ.GREN. R. 3---- -
HOPP-GEFR.I.R. 43---- -
KAMMER-GREN.GREN. R. 3---- -
KARWELEIS-GEFR.GREN. R. 3---- -
KATER-RESERVIST----- -
LAUSCHKE-GEFR.GREN. R. 1---- -
LEMKE-GREN.GREN. R. 3---- -
LEMKE-KANONIERFELDA. R. 16---- -
LENTZWERNERFÄHNRICHI.R. 431914-09-07--- -
MAY-MUSK.I.R. 43---- -
NICKEL-GREN.GREN. R. 1---- -
PODEHL-KANONIERFELDA. R. 16---- -
POSCHMANN-GREN.GREN. R. 3---- -
PRAHL-GREN.GREN. R. 1---- -
PRECHTEL-VIZEF.I.R. 43---- -
ROEPPEL-GREN.GREN. R. 3---- -
ROSIN-MUSK.I.R. 43---- -
SCHEWE-UFFZ.GREN. R. 1---- -
SCHÜßLER-KRIEGSFREIW.I.R. 43---- -
SCHWADE-SERGT.I.R. 43---- -
STEFFEN-UFFZ.I.R. 43---- -
TAUBE-GREN.GREN. R. 3---- -
TOEMKE-GREN.GREN. R. 3---- -
TOLLENS-GREN.GREN. R. 1---- -
WIEGAND-MUSK.I.R. 43---- -
ZEYN-GREN.GREN. R. 1---- -


Powrót do strony głównej