Pianki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Kwatera wojenna zlokalizowana na dawnym cmentarzu wiejskim. Jest miejscem spoczynku 33 żołnierzy armii rosyjskiej, w tym 9 o znanej tożsamości.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-22
Nazwisk: 9

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GOLINANOWPETER-7 SIB. SCHÜTZEN-REGT. 8 U. 5 DIV.1914-12--- -
KALJAKOWWASSILI-7 SIB. SCHÜTZEN-REGT. 8 U. 5 DIV.1914-12--- -
KOSCHEWIATOWJAKOB-7 SIB. SCHÜTZEN-REGT. 8 U. 5 DIV.1914-12--- -
MEDJEDJEWIWAN-7 SIB. SCHÜTZEN-REGT. 8 U. 5 DIV.1914-12--- -
MEDJEDJEWIWAN-7 SIB. SCHÜTZEN-REGT. 8 U. 5 DIV.1914-12--- -
PALJANKOWSAWELI-7 SIB. SCHÜTZEN-REGT. 8 U. 5 DIV.1914-12--- -
POLJANKOWWASSILI-7 SIB. SCHÜTZEN-REGT. 8 U. 5 DIV.1914-12--- -
POLKOWWASSILI-7 SIB. SCHÜTZEN-REGT. 8 U. 5 DIV.1914-12--- -
VALENTINOWSCHALENTIN-7 SIB. SCHÜTZEN-REGT. 8 U. 5 DIV.1914-12--- -


Powrót do strony głównej