Kluki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Smłodzino, pow. słupski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz - obelisk
Opis:

Obelisk znajduje się na starym cmentarzu, przed którym stoi tablica informacyjna o następującej treści:
"Cmentarz zlokalizowany jest na piaszczystym wzniesieniu wydmowym, założony w XVII w. Pierwotnie był miejscem pochówku zmarłych wyznania luterańskiego z Kluk Smołdzińskich. Na cmentarzu chowano również ludność z pierwszej i I drugiej wojny światowej. Od 1980r cmentarz zamknięto dla pochówku. Poza pomnikiem upamiętniającym poległych z I wojny światowej, znajdują się mogiły Słowińców, które zdobią żeliwne krzyże. W 1991r obiekt uznano za zabytek kultury i włączono do Muzeum Wsi Słowińskiej".

Opracowanie:Maria Gonta, Warcisław Machura
Data danych:2008-02-02
Nazwisk: 16

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BARNOWEWALDRES[ERVE]-MATR[OSE]M. MATR[OSEN] REG[IMEN]T1915-06-22--- obelisk
BARNOWHERMANN------ -
BONKEFRANZGEFR[EITER]INF[ANTERIE] REG[IMEN]T 51920-07-?7--- obelisk
CZIRRKARLOB[ER] MATR[OSE]LUFTSCH[IFF]-ABT[EI]L[UNG] SEDDIN1924-07-17--- obelisk
EICKOTTOMUSK[ETIER]INF[ANTERIE] REG[IMEN]T 491916-11-05--- obelisk
JOSTHERMANNTORP[EDO] OB[ER] MATR[OSE]TORP[EDOBOOTS] DIV[ISION]????-03-23--- obelisk
KIRKAUGUSTOB[ER] MATR[OSE]MATR[OSEN]-DIV[ISION]1917-08-16--- obelisk
KLICKEMILMUSK[ETIER]INF[ANTERIE] REG[IMEN]T 1681918-04-25--- obelisk
KLICKEMILMUSK[ETIER]INF[ANTERIE] REG[IMEN]T 868(?)1920-04-09--- obelisk
KLÜCKOTTOMATR[OSE]MATR[OSE]N-DIV[ISION]1916-08-21--- obelisk
MANTHEYKARLTELEPF[ONIST]FERNSPR[ECHER] ABT[E]IL[UNG] 161918-04-19--- obelisk
POLLEXAUGUSTTORP[EDO] OB[ER] MATR[OSE]VORT. FLOTT[ILLE]1918-07-19--- obelisk
REIMANNPAULMUSK[ETIER]L[AN]DW[EHR] INF[ANTERIE] REG[IMEN]T 211917-05-07--- obelisk
RUCHOTTOOB[ER] MATR[OSE]I. MATR[OSEN] REG[IMEN]T1914-08-16--- obelisk
RUTZERNSTMUSK[ETIER]INF[ANTERIE] REG[IMEN]T 211917-10-31--- obelisk
STRICKERPAULGEFR[EITER]L[AN]DW[EHR] INF[ANTERIE] REG[IMEN]T 211917-04-28--- obelisk


Powrót do strony głównej