Olszyny I (nr 113)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rzepiennik Strzyżewski, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 113 - okręg IV
Opis:

Cmentarz ten jest kwaterą wojenną na cmentarzu parafialnym, w jego tylnej części. Projektował go Jan Szczepkowski. Ma kształt prostokąta ze ściętym lewym bokiem. Wejściem jest ogromna, monumentalna brama, zbudowana z kamiennych bloczków z fantazyjnym łukiem zwieńczonym łacińskim krzyżem z glorią. W bramie znajdują się też kamienne ławeczki - są one od strony tylnej. Jest ogrodzony dzięki kamiennym słupkom,które połączono parą stalowych rur. Jedynie od trony frontowej jest metalowy płot. Brak jest pomnika centralnego. Nagrobki są ustawione w równych rzędach, wzdłuż ściany frontowej cmentarza. Całe pole grobowe położone jest na niewielkim pagórku, a nagrobki opadają w dół. Przedzielone są alejką główną, prowadzącą od wejścia. Na nagrobkach znajdują się krzyże żeliwne. Warte wspomnienia są same betonowe nagrobki w formie steli, są jak gdyby złożone z trzech, z tym że, na środkowej - najwyższej znajduje się krzyż i tabliczka imienna żeliwna. Niestety, te na niewielu już pozostały. Cmentarz (oprócz bramy wejściowej) nie jest w zbyt dobrym stanie technicznym. Na pewno już przydałby się gruntowny remont. Nie posiada tablicy informacyjnej. Pochowano tu 70 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 20 żołnierzy armii niemieckiej oraz 82 żołnierzy armii rosyjskiej.

Spisane dane poprawione i uzupełnione w oparciu o: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-01-19
Nazwisk: 20

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BECKMANNAUGUSTUTFF.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-04--- K.P.G.R.z.F. 4
BOSSERICHUTFF.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-05--- K.P.G.R.z.F. 2
BRUNEWILHELMFŰSIL.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-03--- K.P.G.R.z.F. 1
DIEBOLTEUGENUTFF.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.31915-05-03--- K.P.G.G.R. 4
DREESHEINRICHFŰSIL.PREUSSISCHES 4 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-05--- K.P.G.R.z.F. 4
GREUSELEMILFŰSIL.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-05--- K.P.G.G.R. 4
HŰLSMANNTHEODORFŰSIL.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.21915-05-03--- K.P.G.G.R. 2
KAMMANNWILHELMGREN.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.31915-05-03--- K.P.G.G.R. 3
KNUSICKTWILHELMMUSK.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-05--- K.P.G.G.R. 4
KŰHNPAULGREN.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-04--- K.P.G.R.z.F. 4
LEMKEERICHKR.FR.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-04--- K.P.G.G.R. 2
LENZKARLRES.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-09--- K.P.G.G.R. 4
MEYERRICHARDGREN.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-02--- K.P.G.G.R. 4
MONKEHEINRICHGREN.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.21915-05-10--- K.P.G.G.R. 2
REIFENRATHHERMANNFŰSIL.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-05--- K.P.G.G.R. 4/M.G.K.
RIETLINGWILLYFŰSIL.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-03--- K.P.G.G.R. 4
SCHULTARTHURKR.FR.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-12--- K.P.G.R.z.F. 2
URLICHJOHANNRES.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.21915-05-04--- K.P.G.G.R. 2
WALTERKARLGREN.PREUSSISCHES 2 GARDE GREN. RGT.Z.F.1915-05-04--- K.P.G.R.z.F. 4
WILLERSFRIEDRICHFŰSIL.PREUSSISCHES GARDE GREN. RGT.4 1915-05-05--- K.P.G.G.R. 4


Powrót do strony głównej