Rzepiennik Marciszewski (nr 115)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rzepiennik Strzyżewski, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 115 - okręg IV
Opis:

Ten cmentarz jest obiektem samodzielnym, położonym w lesie, pomiędzy głębokimi jarami. Bardzo ciężki do odnalezienia i nawet okoliczni mieszkańcy nie bardzo potrafią wskazać drogę. Obecnie ma kształt trapezu. Projektował go Johann Jäger. Nie jest ogrodzony, a granicę wyznaczają drzewa. Obszar cmentarza podzielono na 4 strefy. Na największej strefie wbito 3 krzyże brzozowe, na kolejnej stoi niewielki krzyż z glorią i krucyfiksem, potem zobaczyć można wysoki krzyż metalowy z niewielkim krucyfiksem, zaś na najmniejszej wydzielonej strefie jest kolejny metalowy krzyż z fazowanymi krawędziami, a krucyfiks przykryty jest półkolistym daszkiem o ząbkowanych brzegach. Po obu stronach z ziemi wystają betonowe, niewielkie stele. Cmentarz posiada opiekunów, gdyż widać szczątkowe przykłady opieki. Niestety obecny stan nijak ma się do pierwotnej formy. Pochowano tu 69 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 4 żołnierzy niemieckich i 78 Rosjan.
Cmentarz nie posiada tablicy informacyjnej.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-11-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej