Staszkówka II (nr 117)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Moszczenica, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 117 - okręg IV
Opis:

[Foto: Tomasz Wajda]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej