Siedliska II (nr 152)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tuchów, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 152 - okręg VI
Opis:

Cmentarz ten jest obiektem samodzielnym. Jest niewielki i obecnie wtłoczony we współczesną zabudowę. Z tego też powodu, mimo że leży tuż obok drogi, jest trudny do odnalezienia. Projektował go Heinrich Scholz. Ma kształt kwadratu, a na jego teren prowadzi kilka schodków. Elementem charakterystycznym jest kapliczka Matki Boskiej z 1887r. To wokół niej leżą groby. Cmentarz jest ogrodzony niewielkim betonowym murkiem, zaś od strony drogi ogrodzony jest betonowymi słupkami, pomiędzy którymi rozpięto płotek z metalowych płaskowników. Na jego teren prowadzi jednoskrzydłowa bramka, z motywem miecza. Na polu grobowym znajdują się nagrobki ułożone w ten sposób, iż Rosjanie pochowani są tuż przy tylnej ścianie, zaś żołnierze armii austro-węgierskiej leżą po obu stronach kapliczki. Cmentarz nie jest w zbyt dobrym stanie technicznym, krzyże są zardzewiałe, nie ma czytelnego układu grobów, gdyż betonowe ramy są porośnięte lub też pokruszone, na żadnym z nagrobków nie ma czytelnej tabliczki z nazwiskami. Cmentarz posiada tablicę informacyjną. Jeśli chodzi o pochowanych żołnierzy to napotkać można różnorakie wersje: na tablicy informacyjnej przeczytać można, że pochowano tu 103 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 1 żołnierza armii niemieckiej, jednak w innych źródłach odnaleźć można dane o 2 żołnierzach armii austro-węgierskiej oraz 5 żołnierzy armii rosyjskiej, co jest bardziej prawdopodobne.

Dane z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-09-13
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
NAGY-KÁNASZLUDWIGHONV.H.I.R. 5/31914-12-29--- -
TÓTHJANOSHONV.H.I.R. 101915-01-05--- -


Powrót do strony głównej