Dąbrówka Tuchowska (nr 157)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tuchów, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 157 - okręg VI
Opis:

Cmentarz ten jest obiektem samodzielnym. Leży tuż obok drogi i dzięki białej kapliczce jest nietrudny do odnalezienia. Projektował go Heinrich Scholz. Ma kształt kwadratu, ze ściętymi tylnymi rogami. Elementem charakterystycznym jest biała kapliczka z 1812 r. To wokół niej leżą groby. Kapliczka ma trójspadowy dach i półokrągłe wejście. Dodatkowo ma po dwie z każdej strony wejścia kolumny. Cmentarz jest ogrodzony betonowymi słupkami, pomiędzy którymi rozpięto płotek z metalowych płaskowników. Na jego teren prowadzi jednoskrzydłowa bramka. Na polu grobowym znajdują się nagrobki ułożone półkoliście z tyłu kapliczki. Cmentarz nie jest w zbyt dobrym stanie technicznym, krzyże są zardzewiałe, na żadnym z nagrobków nie ma czytelnej tabliczki z nazwiskami. Cmentarz posiada tablicę informacyjną. Pochowano tu 10 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 15 żołnierzy armii rosyjskiej. Według tutejszej ludności cmentarz ten to nie tylko miejsce pochowania tych żołnierzy, ale również miejsce ich śmierci.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-09-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej