Tuchów III (nr 162)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Tuchów, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 162 - okręg VI
Opis:

Cmentarz ten był projektu Heinricha Scholza. Był to obiekt na terenie cmentarza żydowskiego Pochowanych było tam 3 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 1 Rosjanina. Byli oni wyznania mojżeszowego. Pierwotnie nagrobki miały formę stylizowanych kamiennych macew z gwiazdą Dawida. Było ich 4. Obecnie cmentarz już nie istnieje, (został zupełnie zniszczony w czasie II wojny światowej) na jego miejscu stoją domki jednorodzinne. Obecnie nawet mieszkańcy nie wiedzą o historii tego miejsca.

Dane z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-10-06
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GLŰCKJOSEFFEUERW.F.H.R. 8---- -


Powrót do strony głównej