Łowczów I (nr 169)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tuchów, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 169 - okręg VI
Opis:

[Foto: Tomasz Wajda]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej