Piotrkowice I (nr 174)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tuchów, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 174 - okręg VI
Opis:

Skromny przydrożny cmentarz otoczony murem po lewej stronie drogi z Tarnowa do Tuchowa (ok. 1km za parkingiem w Piotrkowicach, gdzie kiedyś znajdował się pomnik największego grzyba świata). Pochowani są tu głównie Rosjanie (35) jednak sugerując się krzyżami można dojść do wniosku, że pochowani są tu również żołnierze CK (w liczbie 1 bądź 2). Obiekt usytuowany jest w lesie przy samej drodze na dosyć sporym spadzie, toteż cmentarz ma formę nasypu. Z przebiegu bitwy można wywnioskować, że spoczywający tu żołnierze zginęli w okresie od 5 do 7 maja 1915 roku w wyniku przesuwania się frontu z linii rzeki Białej w kierunku Pilzna.

Opracowanie:Jakub Skoczeń
Data danych:2008-07-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej