Lichwin II (nr 186)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pleśna, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 186 - okręg VI
Opis:

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej