Tarnów-Krzyż (nr 203)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta Ttarnów, gm. Tarnów, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 203 - okręg VI
Opis:

Cmentarz ten to kwatera wojenna na cmentarzu komunalnym w dzielnicy Krzyż. Osoba projektanta nie jest znana. Obecny pomnik centralny- betonowy, wysoki krzyż dwuramienny, na betonowej, stopniowanej podstawie - to tylko pozostałość po cmentarzu wojennym. Wcześniej był tam co najmniej 1 grób zbiorowy i 2 pojedyncze.
Pochowano tu 35 Rosjan, jednak obecnie nagrobek wciśnięty jest w nagrobki cywilne, ciężki do odnalezienia.
Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego na cmentarzu wojennym, pochowano generała i dlaczego nigdzie nie ma informacji, iż jest to cmentarz wojenny.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-10-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej