Łęki Dolne (nr 239)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pilzno, pow. dębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 239 - okręg V
Opis:

Cmentarz ten jest projektu Gustava Rossmanna. Jest obiektem niesamodzielnym - to kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym. Ma kształt prostokąta z dużym, prostokątnym wyłomem w ścianie frontowej oraz trapezowatym w ścianie tylnej. Całość jest ogrodzona dzięki betonowym słupkom, które połączone zostały niewielkim płotkiem, zbudowanym z metalowych płaskowników, które to mają w prześwicie motyw krzyża greckiego. Wejściem jest jednoskrzydłowa bramka, taka sama jak pozostała część ogrodzenia. Naprzeciw wejścia, w ścianie tylnej znajduje się pomnik centralny, którym jest betonowy, prostokątny obelisk, który to na zwieńczeniu posiada betonową kulę, a na niej krzyż. Na każdej ze stron obelisku, tuż pod kulą umieszczono krzyże maltańskie. Na nim też można zobaczyć tablicę inskrypcyjną z napisem (w tłum.):
"Padliśmy, abyście Wy mogli powstać?"
Na tym cmentarzu zobaczyć można nagrobki z krzyżami żeliwnymi typu austriackiego i rosyjskiego oraz krzyże maltańskie. Na nagrobkach nie zachowały się tabliczki imienne. Cmentarz nie posiada tablicy informacyjnej. Jest w dobrym stanie technicznym.
Pochowano tu żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej - jednakże brak jest dokładnej liczby poległych.

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Justyna Barwacz, Marcin Karczmarczyk
Data danych:2008-10-18
Nazwisk: 34

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BARABASJOHANNINF.I.R.821915-05-09--- -
BATARJOHANNINF.I.R.821915-05-09--- -
BÄUMLERNSTSTABS.FLDW.L.I.R.381915-05-08--- -
BK?NSKYALEKSANDERJG.I.R.24 (F.J.B.24)1915-05-10--- -
BREITENAUERJOSEFLST.INF.I.R.141915-05-07 --- -
DORFERJOHANNINF.I.R.141915-05-07 --- -
FANCSALIJOSEFINF.I.R.821915-05-09--- -
FISCHERJOHANN-I.R.141915-05-07 --- -
GRUBERFRANZE.R.I.R.141915-05-02--- -
HARIESKA (HARICSKA)JOHANNINF.I.R.821915-05-08--- -
ISTVÁNFYMICHAELINF.I.R.821915-05-09--- -
KAUFMANNJOSEFLST.INF.T.K.J.R.21915-04-25/05-10--- -
KEDCILUDWIG(?)LST.TIT.GFT.I.R.821915-05-09--- -
KNOLLJOHANNE.R.INF.I.R.141915-05-07 --- -
LEEBALOISJG.T.K.J.R.21915-05-07 --- -
NEŠVERAKARLINF.L.I.R.61915-05-08--- -
OLTGAN (OLTYAN)LADISLAUSLST.INF.I.R.821915-05-09--- -
PÁLPAULE.R.I.R.821915-05-09--- -
POLGNERHEINRICH-I.R.141915-05-05--- -
PŰHRINGERMICHAEL-I.R.141915-05-02-1884- -
PŰHRINGERMICHAELINF.I.R.141915-05-02-1880- -
PULINIJOHANNLST.INF.I.R.821915-05-09--- -
ROBEUSCHLLUDWIGINF.I.R.141915-05-07 --- -
RUSZULYFRANZINF.I.R.821915-05-09--- -
SCHIMBÖCK (SCHIMBÄCK)JOSEFE.R.KPL.I.R.141915-05-07 --- -
SCHNABLMICHAELINF.L.I.R.61915-05-08--- -
SIVERAKARL--1915-05-05--- -
STRAPERMATHIASLST.INF.I.R.141915-05-02--- -
TÖRÖKGEORGLST.INF.I.R.821915-05-07-09--- -
TREFFLINGERMATHIASGFT.I.R.141915-05-08--- -
VASZI-E.R.I.R.821915-05-09--- -
WEINHUBERKARLLST.INF.I.R.141915-05-07 --- -
WIMRAITNERJOHANNLST.INF.I.R.141915-05-07 --- -
ZOLTISTEFANINF.I.R.821915-05-09--- -


Powrót do strony głównej