Charzewice I (nr 288)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zakliczyn, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 288 - okręg VIII
Opis:

Cmentarz ten, to kolejna mała zbiorowa mogiła. Projektem zajął się Robert Motyka. To cmentarz w kształcie prostokąta, ze ściętymi bokami, leżący na skraju lasu. Otoczony jest betonowymi słupkami, które powinny mieć łańcuchy , łączące je. Jednak brakuje części słupków oraz łańcucha. Pomnikiem centralnym jest betonowy równoramienny krzyż nałożony na stylizowaną formę glorii. Pochowano tu 29 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Ogólnie widać że losem cmentarza są zainteresowani mieszkańcy, że są wieńce i znicze, ale jednak stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Nie ma żadnej tablicy informacyjnej, ani tym bardziej nazwisk. Jednak ten cmentarz posiada swoistą atmosferę, która zmusza do zastanawiania się nad losem świata.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-05-18
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej