Dziekanów-Sterkowiec (nr 279)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brzesko, pow. brzeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 279 - okręg VIII
Opis:

Cmentarz umiejscowiony w środku lasu. Obiekt ogrodzony, na jego terenie rosły kiedyś 4 dęby, dziś tylko dwa.
Z pomników nagrobnych i stelli zachowało się bardzo niewiele. Wszystkie krzyże, jakie pierwotnie umiejscowione były na cokołach już nie istnieją, podobnie jak tablice. Nie zachowały się żadne nazwiska.
Pochowano tu 108 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 40 Rosjan.

Opracowanie:Magdalena Smolska-Kwinta
Data danych:2008-04-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej