Faściszowa (nr 292)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gromnik, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 292 - okręg VIII
Opis:

Ten cmentarz jest obiektem samodzielnym. Położony malowniczo wśród pól, jednakże ciężki do odnalezienia. Ma kształt kwadratu. Projektował go Robert Motka. Jest ogrodzony dzięki słupkom zbudowanym z betonowych bloczków, połączonych ze sobą grubym łańcuchem. Na teren cmentarza prowadzi dwuskrzydłowa bramka, osadzona w dwóch dużych, kamiennych słupkach, przykrytych czerwoną dachówką. Bramka jest bogato zdobiona. Na wprost wejścia znajduje się pomnik centralny, którym jest, zbudowany z betonowych bloczków, niewielki obelisk. Na licach posiada kamienne wieńce laurowe oraz miejsce na- prawdopodobnie - tablice inskrypcyjne lub krzyże. Za nim odnaleźć można niewielki pagórek, na który prowadzą z dwóch stron schodki - są one w niezłym stanie. Mniej więcej pośrodku alejki, między bramką, a pomnikiem centralnym usytuowany jest bardzo ciekawy element, a mianowicie misa ofiarna stojąca na kamiennych nogach.
Na polu grobowym znajdują się nagrobki w formie betonowych stel z motywem krzyża w prześwicie. Krzyże te są albo rosyjskie, albo łacińskie. Pochowano tu 30 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 43 Rosjan. Będąc na tym cmentarzu warto zwrócić uwagę na ogromny dąb, zasadzony prawdopodobnie jeszcze przez budowniczych cmentarza.
Cmentarz jest w średnim stanie technicznym. Posiada tablicę informacyjną.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-12-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej