Łęka Siedlecka (nr 210)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Radłów, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 210 - okręg VIII
Opis:

Cmentarz ten jest położony zaraz obok głównej drogi, tuż przy skrzyżowaniu. Ma kształt prostokąta, jest ogrodzony metalowymi rurkami. Na wprost wejścia znajduje się pomnik centralny, jest to krzyż łaciński, postawiony na betonowym cokole i przykryty półkolistym daszkiem. Pod nim znajdują się dwa małe nagrobki z żeliwnymi krzyżami. Oprócz nich na cmentarzu znajduję się 5 steli w dwóch rodzajach: jedna mająca w prześwicie krzyż łaciński, zaś druga mająca krzyż rosyjski. Na każdej steli znajduje się emaliowana tabliczka z nazwiskami, niestety żadnej z nich nie da się przeczytać. Cmentarz autorstwa Roberta Motyki otoczony jest pięknymi drzewami. Teren jest nieco zaniedbany, dlatego też stracił czytelność geometryczną, którą zapewne posiadał. Obecnie nie ma już alejek żwirowych, po których zostały tylko ślady, zaś trawa porasta wszystko.
Brak jest tablicy informacyjnej.
Pochowano na nim 26 żołnierzy austro-węgierskich i 18 Rosjan.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-05-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej