Łukanowice (nr 216)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wojnicz, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 216 - okręg VIII
Opis:

Cmentarz ten jest trudny do odnalezienia, gdyż jest znany jako cmentarz w Mikołajowicach, Sierakowicach, cmentarz Topolina. Jednak leży on obecnie na granicy w Łukanowicach.
Jest usytuowany pomiędzy skarpą na której jest droga A4, wałem przeciwpowodziowym Dunajca i terenami prywatnymi. Mimo , że leży tuż przy drodze nie jest widoczny. Ma kształt prostokąta, ogrodzony z trzech stron betonowymi słupkami połączonymi parą stalowych rur, zaś od strony wału jest murek zbudowany z bloczków. Ściana ta jest zarazem tłem dla pomnika centralnego, którym jest obelisk z dosyć dobrze zachowaną inskrypcja(w tłum):
"Za Boga, cesarza i Ojczyznę - wzniósł c.k.23 batalion Landszturmu”.
Oprócz napisu znajduje się tam też bardzo ciekawie wykonany krzyż, wykonany z łusek karabinowych wciśniętych w beton. Wejście na cmentarz to jednoskrzydłowa stalowa bramka. Cmentarz nie posiada tablicy informacyjnej, ciężko do niego dojść i generalnie w bardzo złym stanie technicznym. Jest tam 7 grobów pojedynczych, na których są tabliczki imienne, ale tak zardzewiałe, że nie sposób ich odczytać. Część nagrobków jest uszkodzona.
Na cmentarzu leży 7 żołnierzy armii austro-węgierskiej.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-06-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej