Przyborów II (nr 274)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szczurowa, pow. brzeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 274 - okręg VIII
Opis:

Ten cmentarz jest obiektem samodzielnym. Ma kształt podobny do prostokąta, ale dopasowany jest do terenu i delikatnie rozszerza się ku ścianie frontowej, ze względu na to, iż posiada 4 tarasy. Projektował go Robert Motka. Jest ogrodzony dzięki bardzo szerokim słupkom zbudowanym z betonowych bloczków, połączonych ze sobą parą stalowych rur. Wejście to jednoskrzydłowa bramka. Tylko ściana tylna jest pełnym murem, i tam też, na wprost wejścia znajduje się pomnik centralny, którym jest betonowy krzyż. Stoi on na podstawie, którą jest fragment muru z betonowych bloczków. Krzyż jest w prześwicie przejścia-bramy. Na podstawie pomnika jest tablica inskrypcyjna z napisem (w tłum.):
"W twardym jak skała kamieniu budowaliśmy pokój, który został uświęcony w walce ofiarą naszej krwi i życia?".
Na górnej belce bramy widnieje data 1914.
Na polu grobowym znajdują się nagrobki ułożone na 4 tarasach. Na każdym z nich są 2 mogiły. Na każdy kolejny, wyższy taras prowadzą 3 schodki. Nagrobki to betonowe podstawy, a na nich krzyże w kilku wersjach.
Na cokołach jest miejsce na tabliczki imienne. Na większości są, ale w takim stanie, że nie da się nic odczytać.
Na trzecim tarasie znajduje się cywilny nagrobek z prześlicznym krzyżem, ale niestety napisu już nie można przeczytać.
Pochowano tu 130 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 38 Rosjan.
Cmentarz nie posiada tablicy informacyjnej, jest w fatalnym stanie, część pomnika głównego pęknięta, podobnie jak większość cokoli przy nagrobkach, wszystko porośnięte trawą i mchem. Temu obiektowi na pewno przydałaby się opieka.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-11-08
Nazwisk: 12

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
?ALAMBOS-HONV.----- -
BAGLADIJANOSHONV.----- -
DOMAGABOR------ -
ESIRANISTVANHONV.----- -
FARKASJANOSTAMB.----- -
KOBORTAMASHONV.----- -
KOSIFERENCZ------ -
MOLTJOSEF------ -
POCZAKFERENCZHONV.----- -
POTGAR??AN------ -
SZDAGYISANDORTAMB.----- -
UGH?KALMAN------ -


Powrót do strony głównej