Przybysławice (nr 268)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Radłów, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 262 - okręg VIII
Opis:

Cmentarz ten jest doskonale widoczny z drogi. Jest niewielki, projektował go Hans Watzal. Ma kształt prostokąta. Pochowano tu 40 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Jest ogrodzony niewielkim płotkiem z metalowych elementów. Tylko tylna ściana, która jest tłem dla pomnika centralnego, to betonowy murek. Pomnikiem centralnym jest krzyż łaciński, na którym widnieje data 1915. Wzdłuż alejki, prowadzącej od wejścia ustawione po obu jej stronach, są nagrobki. Pole grobowe zabetonowane. Na terenie tego cmentarza brak jakichkolwiek drzew. Cmentarz w bardzo dobrym stanie technicznym, choć brak tabliczek imiennych oraz tablicy informacyjnej.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-06-15
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej