Rudy-Rysie (nr 265)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szczurowa, pow. brzeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 265 - okręg VIII
Opis:

Ten stosunkowo mały cmentarz jest kwaterą wojenną na cmentarzu parafialnym. Ma kształt prostokąta z wyłomem w ścianie tylnej, gdzie miejsce znalazł pomnik centralny. Projektował go Robert Motka. Jest ogrodzony dzięki betonowym słupkom, połączonych ze sobą parą stalowych rur. Ścianę tylną porasta też dobrze utrzymany żywopłot. Wejście to bramka jednoskrzydłowa z motywem krzyża w prześwicie. Na wprost wejścia znajduje się pomnik centralny, którym jest drewniany krzyż, stojący na pięciostopniowej podstawie. Na drugim stopniu betonowe kule. Odnowiony belkowy krzyż przykryty jest półkolistym, drewnianym daszkiem. Na pewno jest wart zobaczenia . Na podstawie pomnika jest tablica inskrypcyjna z napisem (w tłum.):
"Dla uczczenia pamięci bohaterów, którzy już odeszli, pokochajcie ziemię, która ich okrywa?".
Na polu grobowym znajdują się nagrobki w rzędach wzdłuż ściany frontowej. Nagrobki to betonowe stele, stojące na dwustopniowych podstawach. W prześwicie arkady mają krzyże równoramienne.
Pochowano tu 38 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 45 Rosjan. Cmentarz jest w bardzo dobrym stanie technicznym, nie posiada tablicy informacyjnej.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-11-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej