Szczepanów (nr 273)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brzesko, pow. brzeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 273 - okręg VIII
Opis:

Cmentarz ten nie jest obiektem samodzielnym, znajduje się na terenie cmentarza parafialnego. Projektował go Robert Motka. Ma kształt wydłużonego prostokąta. Od wejścia do pomnika centralnego, pomiędzy nagrobkami prowadzi alejka, choć należałoby powiedzieć, że kiedyś tam była alejka. Obecnie trzeba uważać, gdyż teren cmentarza to raczej wysypisko śmieci. Wejście to jednoskrzydłowa bramka. Cmentarz był ogrodzony, obecnie po ogrodzeniu została tylko bramka wejściowa, a kamienne słupki, które były jego częścią, leżą nieopodal i praktycznie wrastają w ziemię. Cmentarz ten to przykład najgorszej opieki, a raczej jego braku. Na wprost wejścia, znajduje się pomnik centralny, którym jest fragment ogrodzenia całego cmentarza parafialnego. Pomnik ten jest zakończony stożkowato, na jego szczycie jest krzyż, a po obu jego stronach są kule.
Na tejże ścianie są umieszczone symetrycznie tablice inskrypcyjne z napisami (w tłum.): "Wielkimi czyni nas to co jest przemijające , lecz Wy pozostaniecie niezapomniani"
"Zwycięzca w życiu, wciąż pozostaje wierny wam w śmierci"
Nagrobki są ustawione w równym rzędzie, wzdłuż ogrodzenia cmentarza parafialnego. Na polu grobowym znajdowały się krzyże w kilku wersjach. Obecnie albo ich nie ma albo są powyłamywane. Cmentarz jest w bardzo złym stanie technicznym. Jest bardzo zaniedbany. To oznaka zupełnego braku zainteresowania opiekunów cmentarza. Jest to tym bardziej dziwne, że Szczepanów jest miejscem, do którego napływają tysiące pielgrzymów, a inne obiekty są w stanie więcej niż zachwycającym. Nie posiada tablicy informacyjnej. Jedynym dobrze zachowanym elementem cmentarza jest nagrobek por. Leopolda Mondla, zakończony rzeźbą krzyża z figurą Chrystusa, zupełnie nietypowy dla cmentarzy wojennych. Pochowano tu 87 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 35 żołnierzy armii rosyjskiej.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2009-01-10
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SOROKAPETERINF.K.U.K.J.R. 151914-11-25--- -
BENDERSKINIKOLAUSINF.K.U.K.J.R. 151914-11-22--- -
MONDLLEOPOLDLEUTNANTLDST. INF. RGT. 161914-11-19--- -
SZCZEPANIKJOSEFINF.K.U.K.LDST.J.R. 321914-11-14--- -
CZORNYJOHANNINF.K.U.K.J.R.551914-11-22--- -


Powrót do strony głównej