Jaminy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sztabin, pow. augustowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz kat. - kwatera
Opis:

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym - zaniedbana. Zachowało się parę tablic nagrobnych oraz niewielki pomnik z kamienia polnego w centralnej części cmentarza. Pochowano tu 50 Niemców z 79 DP rez., poległych w walkach z 7 Syberyjską DP o przeprawy przez Biebrzę w lutym 1915 r.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-08-10
Nazwisk: 16

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BAUMBACHW.MUSKETIERR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
BETHCKEJOHANNESHAUPTMANNR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
BLECHSCHMIDT--R. I. R. 2511915-02-24-28--- -
BOHNEKAMPHANSLEUTNANTR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
DEICKEPAULLEUTNANTR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
DIELFERDINANDMUSKETIERR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
EDLER VON GRAEVEHORSTMAJORR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
FUERSTKARLVIZEFELDWEBELR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
HEINERTGUSTAWMUSKETIERR. I. R. 2511915-02-24-28--- kamień nagrobny
HEITZJULIUSRESERVISTR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
K?ERTS--R. I. R. 2511915-02-24-28--- -
KOLLWEIDTG.MUSKETIERR. I. R. 2511915-02-24-28--- kamień nagrobny
LOSCHUDOVIZEFELDWEBELR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
MENGEARNOGEFREITERR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
WANDHIERONIMMUSKETIERR. I. R. 2511915-02-24-28--- -
WEBER IIIJOHANNESMUSKETIERR. I. R. 2511915-02-24-28--- -


Powrót do strony głównej