Pęcice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Michałowice, pow. pruszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest na północ od miejscowości, wśród pól na wschód od dworu i drogi do Pruszkowa. Widoczny z daleka jako kępa drzew. Ogrodzony kamiennym murem z żelazną bramą u wejścia. Obecnie granice mogił zbiorowych obłożone są krawężnikami, postawiono też nowe centralne krzyże: łaciński i prawosławny. Ponadto znajduje się tu pojedyncza mogiła Polaka poległego w 1914 r. i pomnik ofiar terroru hitlerowskiego.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
TARCZYŃSKIIGNACY--1914--- -


Powrót do strony głównej