Pułtusk


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pułtusk, pow. pułtuski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz kat. - kwatera
Opis:

W kwaterze wojennej na cmentarzu katolickim znajduje się 16 pojedynczych mogił, na każdej krzyż i tabliczka z napisem: "nieznany żołnierz WP poległ w roku 1914"

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-30
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SZELIGOWSKIWŁADYSŁAW--1915-06-01--- Betonowy postument z krzyżem


Powrót do strony głównej