Trzciana (nr 309)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Trzciana, pow. bocheński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 309 - okręg IX
Opis:

Cmentarz zachowany w dobrym stanie, jako kwatera wojskowa na cmentarzu parafialnym. W zbiorowych mogiłach, oprócz poległych wykazanych imiennie na żeliwnych tablicach zbiorczych, pochowano również żołnierzy bezimiennych: 97 rosyjskich i 19 austrowęgierskich żołnierzy, poległych w dniach od 5 do 8 grudnia 1914 r. oraz 22 żołnierzy nieznanych.

W części ogólnej cmentarza parafialnego pochowano oficera K.u.K, poległego 7 maja 1915 w bitwie pod Zawadką, tamże pochowanego i czerwcu 1915 r. przeniesionego do grobowca rodzinnego na cmentarzu w Trzcianie.

Opracowanie:Andrzej Mleczko, Jerzy Ożegalski
Data danych:2007-09-09
Nazwisk: 17

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BLUMENROTHWILH.GEFR.PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
BOHNENKAMPWILHELM-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
GOTTSCHLICHPAUL-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- krzyż na postumencie betonowym
GUTOWSKIKARL-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
HANNIGRICHARD-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
HOLLENHEINRICH-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
KEVERFRANZ-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
KOCEMIRMATEUSGFT.K.U.K. I.R. 581914-12-(05-08)--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
LUBKERWILHELM-PREUSS. RES. INF. RGT. 2191914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
OŻEGALSKIJÓZEFOBERLTN.K.U.K. U.R. 31915-05-07ZAWADKA1892-08-29KAMIONNA Grób rodzinny
SCHAPERFRITZGEFR.PREUSS. RES. INF. RGT. 2191914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
SPILLMANNGEORG-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
SZATOWSKIGREGOR-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
WIRTZWILHELM-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
WITTEALBERT-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
WITZELADAM-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
ZIMMYIGNATZ-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą


Powrót do strony głównej