Nowy Wiśnicz (nr 311)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 311 - okręg IX
Opis:

Na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Wiśniczu założonym w roku 1783 znajdują się dwie kwatery wojskowe w których spoczywają żołnierze polegli w I wojnie światowej. Na ogrodzonym terenie są krzyże metalowe wyznania prawosławnego i katolickiego na betonowych podstawach. Pochowano tam 54 Austriaków i 140 Rosjan.
Nazwisk brak.

Opracowanie:Zbigniew Szybka
Data danych:2008-02-24
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FEODOROWIC-OBST.RUSS J.R.175---- -
WULFGUSTAW------ -


Powrót do strony głównej