Bochnia I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Bochnia, pow. bocheński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na Cmentarzu Komunalnym im. św. Rozalii jest kwatera wojskowa, w której spoczywają żołnierze polegli w I wojnie światowej.
Nazwisk brak.

Opracowanie:Zbigniew Szybka, Piotr Żaczek
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej