Gawłów (nr 316)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Bochnia, pow. bocheński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 316 - okręg IX
Opis:

Cmentarz wojenny projektu Franza Starka znajduje się na starym cmentarzu ewangelickim, tuż obok drewnianego kościoła św. Andrzeja Boboli. Ma kształt prostokąta o powierzchni 47 m2. Ogrodzenie wykonane z betonowych słupów, połączonych dwoma rzędami rur. Bramka wejściowa z grubym łańcuchem. Nad całością góruje betonowy krzyż na postumencie z wkomponowanym weń żeliwnym krzyżem. Nagrobki żołnierzy z metalowymi krzyżami jedno i dwuramiennymi na betonowych cokołach. W 4 mogiłach pochowano 10 Austriaków i 2 Rosjan. Znane 2 osoby.

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Jakub Kania, Tomasz Wajda
Data danych:2019-02-24
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BREITENBAUMMICHAELINF.I.R. 141914-12-10--- -
PIOTROWSKITHEODOR-ARMIA ROSYJSKA1914-11-30--- -


Powrót do strony głównej