Wrzępia (nr 318)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szczurowa, pow. brzeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 318 - okręg IX
Opis:

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej