Niepołomice I (nr 326)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Niepołomice, pow. wielicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 326 - okręg IX
Opis:

Cmentarz nieistniejący. Pojedynczy grób żołnierzy austro-węgierskich znajdował się przy nieistniejącej dziś stacji PKP w Niepołomicach, ul. Kolejowa. W latach 1926-27 nekropolię zlikwidowano, a prochy 7 poległych ekshumowano i przeniesiono na cmentarz 327 w Niepołomicach. W 2017 roku na cmentarz przeniesiono także betonowy krzyż, który dotąd wskazywał pierwotną lokalizację cmentarza 326.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2018-08-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej