Brzezie (nr 332)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kłaj, pow. wielicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 332 - okręg IX
Opis:

Cmentarz wojenny stanowi dziś kwaterę na cmentarzu parafialnym w jego środkowo-zachodniej części. Pochowano tu w 7 grobach 14 żołnierzy rosyjskich i austro-węgierskich formacji. Na pierwszym nagrobku na betonowej poduszce umieszczona została tablica granitowa z napisem: "ZBIOROWA MOGIŁA ŻOŁNIERZY POLSKICH I ROSYJSKICH POLEGŁYCH W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI".

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Tomasz Wajda, Jakub Kania
Data danych:2018-08-05
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ALEKSANDROWICZNIKITAKAPITANARMIA ROSYJSKA---- -
KISSJOSEFTRAIN-SOLDATARMIA AUSTRO-WĘGIERSKA---- -
MRAŻJOHANNINFANTERISTTr.Div. 3---- -
ONESZCZUKIWANKUTSCH [KPL]ARMIA AUSTRO-WĘGIERSKA---- -
WOJCIECHOWSKISTANISLAW-ARMIA ROSYJSKA---- -


Powrót do strony głównej