Łapanów (nr 342)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łapanów, pow. bocheński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 342 - okręg IX
Opis:

Na cmentarzu parafialnym w Łapanowie są dwa miejsca spoczynku poległych: kwatera wojenna przy budynku gospodarczym oraz pojedyncza mogiła por. Ferdinanda Franza Uffenheimera za kaplicą cmentarną, tuż przy głównej alejce. Elementem centralnym kwatery jest, stojąca poza jej obrysem kamienna kapliczka. Wnętrze kwatery zostało podzielone betonowymi ławami na prostokątne zespoły grobów w nieregularnym kształcie. Nagrobki: na betonowych, dwusegmentowych postumentach ustawiono dwa duże, żeliwne krzyże ażurowe - łaciński typu austriackiego i dwuramienny; na pozostałych nagrobkach znajdują się jedno - i dwuramienne krzyże, wykonane z metalowych prętów. Pochowano tu żołnierzy armii austro - węgierskiej i rosyjskiej, oraz jednego żołnierza armii niemieckiej. Wszyscy pochowani polegli w czasie walk prowadzonych w trakcie operacji limanowsko - łapanowskiej w grudniu 1914 roku. Zachowały się skąpe informacje o pochowanych.

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Tomasz Wajda, Jakub Kania
Data danych:2018-08-15
Nazwisk: 24

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ASTLSEBASTIANJÄGERT.K.J.R. 31914-12-08--- -
BARABASZMICHAELERSATZ RESERVIST JÄGERF.J.B. 131914-12-14--- -
BRACHFRANZERSATZ RESERVIST JÄGERF.J.B. 131914-12-13--- -
BREITNERPETERERSATZ RESERVIST LANDSSCHÜTZEK.SCH.R. III1914-12-10--- -
BUDZANOWSKIMICHAELINFANTERIST TITULAR GEFREITERI.R. 951914-12-10--- -
BUDZICKIJULIUS BOLESLAVZUGSFÜHRER [GEFREITER]I.R. 301914-12-11--- -
CARTINBONIFACIOJÄGERT.K.J.R. 31914-12-08--- -
HORWATHJOHANNHUSARH.R. 91914-11-23--- -
KAŠPARJOSEFZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBELI.R. 281914-12-12--- -
KILNBECK [KLIBECK]ALOISZUGSFÜHRERK.SCH.R. III1914-12-11--- -
KOMARNICKITHEODORYJKORPORALI.R. 951914-12-08--- -
KRUG [KRUK]ANTONINFANTERISTI.R. 301914-12-09--- -
LAZUKAJOHANNJÄGERF.J.B. 141914-12-10--- -
LEBEDYŃSKIELIASJÄGERF.J.B. 141914-12-15--- -
MARCHEWKAWOJCIECHJÄGERF.J.B. 181914-12-10--- -
MEYERJOHANNFÄHNRICHF.J.B. 301914-12-09--- -
MORSTEINKARLINFANTERISTI.R. 281914-12-11--- -
PALKAPETERJÄGERF.J.B. 131914-12-06--- -
SEIKMANN-INFANTERISTI.R. 951914-12-10--- -
STRNADJOHANNKORPORALF.K.R. 6 [F.H.R. 6]1914-11-14--- -
SZAFRAŃSKIWLADISLAUSUNTEROFFIZIERP.R.I.R. 2181914-12-11--- -
THURNHERWERNERJÄGER TITULAR PATROILLENFÜHRERT.K.J.R. 31914-12-08--- -
TURKIEWICZMARIANINFANTERIST TITULAR GEFREITERI.R. 951914-12-10--- -
UFFENHEIMERFERDINAND FRANZLEUTNANTK.SCH.R. III1914-12-07--- pojedynczy grób


Powrót do strony głównej