Kępanów (nr 343)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łapanów, pow. bocheński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 343 - okręg IX
Opis:

Cmentarz położony jest przy drodze Kępanów - Grabie. Nagrobki to betonowe postumenty z metalowymi krzyżami. Dwa z nich to duże krzyże ażurowe: jeden łaciński typu austriackiego i drugi dwuramienny. Cmentarz ogrodzony niskimi betonowymi słupkami, połączonymi łańcuchem.
Pochowano tu żołnierzy armii austro - węgierskiej i rosyjskiej poległych podczas operacji limanowsko - łapanowskiej w grudniu 1914 roku. Zidentyfikowano tylko jednego z 9 pochowanych.

Opracowanie:Tomasz Wajda, Jakub Kania
Data danych:2018-08-12
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FRITZANTONKDTT.K.K. L.I.R 1---- -


Powrót do strony głównej