Tarnawa (nr 344)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łapanów, pow. bocheński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 344 - okręg IX
Opis:

Cmentarz ten stanowi kwaterę wojskową na cmentarzu parafialnym. Dobrze zachowany. Mogiły zbiorowe oznaczone krzyżami żeliwnymi jedno- i dwuramiennymi (prawosławnymi). Ogółem na cmentarzu pochowano 16 żołnierzy austro-węgierskich i 16 rosyjskich.
Brak tabliczek imiennych.

Opracowanie:Andrzej Mleczko
Data danych:2007-09-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej