Muszyna (nr 345)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Muszyna, pow. nowosądecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 345 - okręg X
Opis:

Na cmentarzu parafialnym w 15 mogiłach spoczywa 22 żołnierzy armii austro-węgierskiej, z czego 14 jest znanych, dwóch z nich przeniesiono z cmentarza parafialnego w Piwnicznej. Kwatera wojenna ogrodzona jest kamiennymi słupami, nakrytymi czterospadową nakrywą oraz kutymi balustradami. Główny element stanowi kamienna ściana pomnikowa. Przed inną znajduje się kamienny krzyż z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem z motywem miecza i wieńca laurowego. U podstawy krzyża znajdują się tablice z napisami w języku niemieckim i polskim: – „ES MUSSTE NACHT/ IN DIESEN/ AUGEN/ WERDEN/ DAMIT EIN NEUERTAG/ FÜR EUCH ERSCHEINE – „ŻOŁNIERZE POLEGLI/ W OKOLICY MUSZYNY/ W GRUDNIU 1914/ MADRYGA DAMIAN/ KUZACH FEDKO/ BILIŃSKI JAN/ ORAZ 4 NIEZNANYCH” – „OCZY NASZE/ NOCĄ ZASZŁY/ ABY W WASZYCH/ NOWY DZIEŃ ZAŚWITAŁ” W narożach mogiły zachowały się słupki z oznaczeniami geodezji wojskowej w formie liter HV. Z oryginalnej kwatery zachowała się część środkowa (mogiły nr 5-10), około 1/3 pierwotnej szerokości. Żołnierze wymienieni z nazwiska na obecnej tablicy zostali pochowani poza granicami dzisiejszej kwatery.

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Maria Odrowąż, Jakub Kania
Data danych:2011-06-28
Nazwisk: 14

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ARTYMKO [ARTINKO]LADISLAUSGft.I.R. 891915-04-24--- -
BILIŃSKI JANÖST-UNG KRIEGER-1914-12-02--- -
DROŹDZIAKAZAFETÖST-UNG KRIEGERE.S.ART. 321914-12-24--- -
HANELKARLOFFZ.L.U.R. 31915-05-16--- -
KUZACH FEDKOSCH.-1914-12-02--- wg. Drogomira - KURACH
LABIAKJAKOBkpl.L.U.R. 31915-04-23--- -
LUCJOHANNcywil, woźnicaL.I.TR.DIV. 451915-05-14--- -
MACHFRANZE.R. SCH.SCH. R. 171915-05-07--- -
MADRYGA DAMIAN ÖST-UNG KRIEGER-1914-12-02--- -
MORLAKROMANRes. Pion.Teleg.R./10 K.1915-05-01--- -
STEPÁNEKFRANZSCH.SCH.R. 301915-05-31--- ekshumowany z Piwnicznej
SZYLKIEWICZMICHAELcywil, woźnicaStaffel 3/38---- -
WENDLOWSKIFRIEDRIECHGft.SCH.R. 301914-12-03--- ekshumowany z Piwnicznej
WÓJCIKJOHANNÖST-UNG KRIEGER-1915-05-29--- -


Powrót do strony głównej