Zbyszyce-Sienna (nr 354)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gródek nad Dunajcem, pow. nowosądecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 354 - okręg X
Opis:

Pochowano tu trzech żołnierzy armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Kwatera założona została w 1915 r. na cmentarzu wiejskim w Zbyszycach. W 1942 r. w związku z budową zbiornika w Rożnowie szczątki pochowanych wraz z wyposażeniem kwatery przeniesiono na cmentarz parafialny w Siennej.

Dane uzupełnione na podstawie: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2018-06-03
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CSIKAJBARTALANHONVEDH.I.R. 51914-12-16--- -
KOCZYK [KOSZYK]JOHANNFÄHNRICH IN DER RESERVEI.R. 201914-11-21--- -
SYDORJOSEFLANDSTURMAN JAGERF.J.B. 131916-07-07--- -


Powrót do strony głównej