Żbikowice (nr 355)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 355 - okręg X
Opis:

Zaprojektowany przez architekta Gustava Ludwiga jako cmentarz samodzielny, przy kapliczce, w pobliżu kościoła parafialnego. Pochowano na nim 2 żołnierzy austro-węgierskich i 4 rosyjskich w 6 grobach pojedynczych. Był ogrodzony czterema słupami betonowymi, które były połączone podwójnymi stalowymi rurami. Cmentarz został zniszczony w okresie międzywojennym a na mogiłach żołnierskich znajdują się groby osób cywilnych.Zachowała się jedna stela nagrobna z urwanym krzyżem (pozostałe w murze ogrodzeniowym) oraz jeden słup betonowy, który stanowił ogrodzenie tej kwatery, drugi znajduje się poza ogrodzeniem.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2019-08-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej