Kamionka Mała (nr 357)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Laskowa, pow. limanowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 357 - okręg X
Opis:

Jadąc przez miejscowość Kamionka Mała cały czas do góry, na końcu wsi po prawej stronie, na górze w lesie jest cmentarz „Jastrząbka” – Kamionka Mała. Ogrodzony i zadbany. W centralnym punkcie cmentarza stoi na podwyższeniu drewniana kaplica zwieńczona krzyżem, przed kaplicą pomnik – kopiec z krzyżem wyciosanym z jednego kawałka kamienia. Z czterech stron kopca, a także na symetrycznie rozmieszczonych grobach betonowe nagrobki i żeliwne krzyże o różnych kształtach zależnie od przynależności państwowej pochowanych. Pochowanych jest 81 – Austryiaków, 11 – Niemców, 154 Rosjan. Razem 246 w większości bezimienni, wśród poległych było wielu Polaków, większość zginęła między 8 – 13 grudnia 1914 r.

Opracowanie:Zbigniew Szybka
Data danych:2007-08-08
Nazwisk: 7

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CECHANTONZGSF.K.K.L.I. 251914-??-??--- -
DENKBERTHOLDHPTM.K.K.L.I.R. 181914-12-11--- -
K???ANTONGFT.?1914-??-??--- -
KRAMELFRANZ-I.K.K.L.I.R. 11914-12-10--- -
SAMANEKSTEFANINF.K.K.L.I.R. 251914-12-11--- -
SÜSSFRANZINF.K.K.L.I.R. 11914-12-10--- -
SYKOR???1914-??-??--- -


Powrót do strony głównej