Jaworzna (nr 359)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Laskowa, pow. limanowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 359 - okręg X
Opis:

Cmentarz umiejscowiony jest na wzgórzu, na końcu wsi Jaworzna. Na skraju lasu ogrodzony drewnianym płotkiem stoi duży drewniany krzyż na postumencie betonowym. Z obu stron krzyża są po cztery mniejsze krzyże zwieńczone daszkiem. Przed ogrodzeniem jest tablica informująca, że pochowanych tu jest 33 żołnierzy poległych w 1914 roku.
Nazwisk brak, cmentarz zadbany.

Opracowanie:Zbigniew Szybka
Data danych:2007-08-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej