Słupia (nr 360)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Jodłownik, pow. limanowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 360 - okręg X
Opis:

Cmentarz Słupia jest umiejscowiony na skraju lasu. Z drogi mało widoczny duży kamienny pomnik z datą 1914 zwieńczony krzyżem. Za pomnikiem wśród brzóz ogrodzony cmentarz, po środku stoją dwa duże kamienne krzyże z ornamentem żeliwnym, jeden prawosławny, drugi katolicki. Po renowacji cmentarza zrównano groby i zabrano tabliczki imienne z nagrobków (informacja od ludności miejscowej). Pozostały tylko kamienne nagrobki z krzyżami. Pochowano tu 60 – Austriaków, 29 – Rosjan.
Brak nazwisk.

Opracowanie:Zbigniew Szybka
Data danych:2007-08-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej