Jordanów (nr 370)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Jordanów, pow. suski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 370 - okręg X
Opis:

Cmentarz Stara Wieś-Golców położony wysoko pod lasem nad wsią, ogrodzony. Znajduje się tu siedemnaście kamiennych nagrobków z żeliwnymi krzyżami maltańskimi i krzyżami prawosławnymi. Spoczywa tu 47 – austriackich i 32 – rosyjskich żołnierzy w mogiłach zbiorowych. Cmentarz jest zaniedbany.
Brak nazwisk.

Opracowanie:
Data danych:2007-08-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej