Gdów (nr 375)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gdów, pow. wielicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 375 - okręg X
Opis:

Obiekt położony jest na skraju cmentarza parafialnego w północnej części obok kopca powstańców krakowskich. Znajduje się tam jeden grób zbiorowy i dziewięć mogił pojedynczych, zaznaczonych betonowymi murkami i żeliwnymi krzyżami. W ogrodzenie wbudowany jest pomnik, którego zwieńczenie stanowi kamienny krzyż równoramienny z piaskowca. Dane na temat pochowanych są sprzeczne. Jerzy Drogomir podaje liczbę 13 osób (12 znanych Austriaków oraz 1 nieznanego Rosjanina). W pracy na temat miejsc pamięci narodowej w Gdowie wymienia się liczbę 69 osób (z armii rosyjskiej i austro - węgierskiej). Według materiałów zgromadzonych w archiwum Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, spoczywa tam 1 żołnierz rosyjski oraz 33 żołnierzy austriackich, w tym 22 ekshumowanych z grobów w Łysej Górze.

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Tomasz Wajda, Jakub Kania
Data danych:2018-08-18
Nazwisk: 12

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KOLBELJANINF.I.R. 341914-11-12--- -
ERHARDLUDWIGGFT.LDST.B.KDO.EGER1914-11-25--- -
WORONOWSKIGREGORINF.I.R. 801914-11-26--- -
SCHNÖLLJOHANNLDST.K.SCH.R. III1914-12-09--- -
RAFFEINERFRANZLDSCH.K.SCH.R.1914-12-10--- -
WALKNERJOSEFLDST.K.SCH.R. III1914-12-10--- -
HLADINPETERINF.I.R. 551914-12-11--- -
TROCHINAVRASINF.RUSS. I.R. 1661914-12-11--- -
KACIORAJOHANNINF.I.R. 551914-12-12--- -
MARCZUKJOHANNRES. ZUGSF.S.F.A.R. 301914-12-16--- -
KOPERAFRANZE.F.KPL.F.A.R. 21915-01-02--- -
WOJTOWICZPAULUL.U.R. 11917-08-16--- -


Powrót do strony głównej