Suchoraba (nr 376)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Niepołomice, pow. wielicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 376 - okręg X
Opis:

Cmentarz znajduje się przy drodze pod lasem w zachodniej części wsi. Spoczywa na nim prawdopodobnie 43 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej poległych w 1914 i 1915 roku. Pomniki na grobach ujednolicone, w formie stel zwieńczone żeliwnymi krzyżami z motywem półwieńca. Cmentarz zadbany, zachowany w oryginalnym układzie projektu Gustava Ludwiga. Centralny punkt stanowi betonowy krzyż z wtopionym weń krzyżem żeliwnym i Krzyżem Zasługi. Pod krzyżem tablica z napisem w języku niemieckim "Na zachodniogalicyjskich polach bitewnych zostało zbudowanych w latach wojny światowej 1916-1917 przez c.k. Komendę Wojskową w Krakowie pod dowództwem gen. dyw. Brandnera Eldera von Wolfzahn 378 cmentarzy wojennych - tego w obrębie c.k. powiatu wielickiego - 4 cmentarze"

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Tomasz Wajda, Jakub Kania
Data danych:2018-08-18
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MAKURESZJOSEFINF.I.R. 7---- -
MASCHIKHEINRICHFÄHNR.I.R. 88---- -


Powrót do strony głównej