Wieliczka (nr 381)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Wieliczka, pow. wielicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 381 - okręg XI
Opis:

Kwatera poświęcona poległym w latach 1914-1918 znajduje się na starym cmentarzu w Wieliczce. Cmentarz usytuowany jest na wzgórzu w północnej części miasta. Miejsce wyodrebnione i otoczone murem w kształcie odwróconej litery "U". Na ścianach niskiego muru zamykającego z obu stron kwaterę znajduje się 56 krzyży bez inskrypcji. Na pomniku głównym widnieje napis: "PRO PATRIA MORTUS 1914-1918".
Nazwisk brak.

Opracowanie:Magdalena Smolska-Kwinta
Data danych:2008-05-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej